Fastighetsskötsel

  • Reparationer
  • Trappstädning
  • Parkering
  • Snöröjning
  • Halkbekämpning
  • Fönsterputsning
  • Trädgårdsskötsel.